ForedragsFeedback

Målgruppe og formål:

Målgruppen for en foredragsfeedback er dig, der som kommerciel foredragsholder har brug for at få sparring på:

1) Dit kommercielle foredrag med henblik på optimering af indhold, kvalitet, relevans, opbygning, variation osv.

eller/og

2) Hvordan du forbedrer den kommercielle indsats ift. at afsætte det pågældende foredrag.

Formålet er at øge tilfredsstillelsen, behovsdækningen og udbyttet i øvrigt hos både købere og deltagere, for dermed at øge sandsynligheden for genbooking af foredraget/ foredragsholderen, samt sikre at foredraget er behovsdækkende og opfylder de øvrige kriterier, der kræves af et foredrag anno 2018.

Sådan foregår det:

Jeg overværer dit foredrag eller får adgang til optagelse af dette. Kort tid efter afholdes en 2 timers opfølgning, hvor du får en skriftlig og mundtlig gennemgang af foredragets forbedringspotentialer, konkrete forslag til forbedring og en overordnet vurdering af, hvad du skal ændre for at foredraget bliver mere attraktivt at booke/ rammer din købegruppe og deltagergruppe bedre.

Opfølgningen kan ske pr. telefon eller vi kan mødes hos mig på Frederiksberg.

Din investering:

Pris for overværelse + feedback.
Kr. 12.500 + transport + moms (ingen transport i Storkøbenhavn)

 

Kontakt:
Anders Gisselmann
kontakt@andersgisselmann.dk 
Tlf. +45 20 15 92 58