Få feedback på dit manuskript

Målgruppe og formålet:

Målgruppen er foredragsholdere der har brug for at få sparring på deres foredragsmanuskript med henblik på optimering af indhold, kvalitet, relevans osv.

Formålet er at øge tilfredsstillelsen, behovsdækningen og udbyttet i øvrigt hos både købere og deltagere, for dermed at øge sandsynligheden genbooking af foredraget/ foredragsholderen, samt sikre at foredraget er behovsdækkende og opfylder de øvrige kriterier, der kræves af et foredrag anno 2018.

Du sender mig dit manuskript og vi aftaler hvad du ønsker feedback på. Herefter laver jeg en grundig gennemgang af dette og kommer med konkrete forbedringsforslag.

Kontakt:
Anders Gisselmann
kontakt@andersgisselmann.dk 
Tlf. 20 15 92 58