Den faglige mur

Vi lytter til de ledere, der tør nedbryde “den faglige mur”


I mit arbejde med at hjælpe ledere og eksperter med at lave deres præsentationer og foredrag, har jeg ofte skulle forholde mig til det fænomen, vi kan kalde den faglige mur. En slags imaginær mur, der udfordrer og hæmmer langt de fleste fagligt tunge ledere og medarbejdere, når de skal præsentere og kommunikere foran andre mennesker.

Den faglige mur er problematisk, fordi:

  1. Den spærrer for deltagernes mulighed for at se hele afsenderen – fordi de kun viser halvdelen af sig selv, fagligpersonen – og ikke mennesket bag.
  2. Den spærrer for udsynet til og dialogen med deltagerne.

Allerede i starten af nullerne talte jeg med mange fagpersoner om den faglige mur.

Her så jeg, at dem, der kaldte sig foredragsholdere ofte var dem, som turde nedkæmpe muren og vise sig i ”hel figur”. Jeg så, at rejsen fra dødssyg præsentation til forførende foredrag, virkelig bidrog med værdi.

Men i det private -og offentlige erhvervsliv er den faglige mur for længst blevet så accepteret, at den i dag står som en bevidst vandtæt dæmning mellem vores faglighed og vores personlighed.

Vi har accepteret, at dét at skulle præsentere og kommunikere foran andre kan sidestilles med at dét at gå til eksamen i et fagligt pensum. Noget de færreste har lyst til, og ingen gider at lytte til.

Jo højere oppe i systemet jeg gennem årene ”har gjort mig fortjent” til at arbejde i erhverslivet – jo tykkere og stærkere syntes den faglige mur at være blevet hos den enkelte. Og des mere dominerer skolens teser om god præsentation: Agenda, CV-præsentation, forklaring af formål, opremsning af viden, kildehenvisninger og en afsluttende opsamling for at sikre, at laveste fællesnævner havde fattet hvad der blev sagt. Alt sammen serveret som envejsdialog -først med overheaden som vanlig følge – og erstattet af det teknologisk vidunder, PowerPointen, da den fandt vej til skrivebordet på vores PC. 

Man kunne næsten ønske sig en gentagelse af Reagans berømte ord: ”Tear down this wall” og så erstatte opråbet til Gorbatjov med et opråb til lederstaben i dansk erhvervsliv.